معرفی ۵۶۰ هزار واحد خالی به سازمان مالیاتی

معرفی ۵۶۰ هزار واحد خالی به سازمان مالیاتی

مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن با بیان اینکه بزرگ مالکان در اولویت شناسایی خانه‌ های خالی هستند، گفت: روند شناسایی خانه‌ های خالی سرعت بیشتری می‌گیرد و تا کنون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

ابرتورم در ایران منتفی است

ابرتورم در ایران منتفی است

رئیس اتاق ایران و چین گفت: وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران به علت داشتن ظرفیت‌ها و امکانات متعدد اقتصادی منتفی است.

وام نحیف در مقابل تورم

وام نحیف در مقابل تورم

  وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ساخت مسکن، اقدامات متنوعی از قبیل اعمال فشار به دستگاه‌های دولتی برای ارائه زمین، افزایش رایزنی با بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات انجام داده اما در عمل نتایج آن چندان مطلوب نبوده است. در جدیدترین اقدام، وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات طرح

اخبار ورزشی

اخبار رشت

اخبار اقتصادی

اخبار اجتماعی

اخبار فناوری

محل تبلیغات شما