سه شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۵:۱۰:۵۵
وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 677,343
حجم معاملات : 6,310M
ارزش معاملات: 55,925B
ارزش بازار : 53,075,404B
تعداد نماد مثبت : 77
تعداد نماد منفی : 290
شاخص کل بورس

1,314,953.19
(8401.41)     ((0.63)%)
1400/05/05   13:57
شاخص کل فرابورس

19,219.16
(48.44)     ((0.25)%)
1400/05/05   13:57
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 334,493
حجم معاملات : 2,208M
ارزش معاملات : 91,794B
ارزش بازار : 10,602,068B
تعداد نماد مثبت : 91
تعداد نماد منفی : 161