سرویس خبری نرخ بیکاری

نرخ بیکاری

جدیدترین آمار از نرخ بیکاری

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در بهار امسال بیکار بوده‌اند که نسبت به بهار پارسال، ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

پربحث ترین

تصویر روز:

پیشنهادی