کشور نیازی به واردات گوشت قرمز ندارد

کشور نیازی به واردات گوشت قرمز ندارد

به گزارش آژانس خبری ریحان؛ مجتبی عالی درباره وضعیت تولید گوشت قرمز در کشور افزود: طی مذاکراتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشته‌ایم، قرار شد تنظیم بازار گوشت قرمز توسط اتحادیه دامداران انجام شود و واردات گوشت قرمز از روسیه، پاکستان و حتی برزیل نداشته باشیم. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران تصریح کرد: