خیلی‌ها کالاهای بی‌ارزش وارد می‌کنند
امام جمعه رشت:

خیلی‌ها کالاهای بی‌ارزش وارد می‌کنند

امام جمعه رشت گفت: بخشی از منابع ارزی در حال برگشت است باید مراقب بود که به‌واسطه این بازگشت منابع ارزی کالاهای بی‌ارزش وارد جامعه نشود، خیلی‌ها کالاهای بی‌ارزش وارد می‌کنند.