لزوم اعتمادسازی شهرداری در حوزه پسماند

لزوم اعتمادسازی شهرداری در حوزه پسماند

افزایش اعتماد شهروندان به شهرداری از طریق اجرای برنامه‌های عملیاتی در حوزه جمع‌آوری زباله خشک، لزوم مدیریت بهینه این فرآیندها در کنار تقویت هر چه بیشتر حوزه اجرایی شهرداری برای ورود بهتر به بخش تفکیک از مبدأ از مهمترین مواردی است که مورد تاکید رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر و شهردار رشت قرار گرفت.

با روند پیش رو تا ده سال آینده نیز کاری از پیش نمی رود
کارگرنیا با انتقاد از وضعیت تصفیه خانه شیرابه سراوان؛

با روند پیش رو تا ده سال آینده نیز کاری از پیش نمی رود

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با ابراز گلایه از بی توجهی شهردار رشت نسبت به وضعیت تصفیه خانه شیرابه سراوان گفت: در حوزه ابنیه زباله سوز لاک‌پشتی پیش می رویم و کارشناسان  این حوزه صراحتا اعلام کرده اند که با روند پیش رو تا ده سال آینده نیز کاری از پیش نمی رود.