واحدهای صنعتی راکد با بهره گیری از دانش نوین، وارد چرخه تولید شود

واحدهای صنعتی راکد با بهره گیری از دانش نوین، وارد چرخه تولید شود

استاندار گیلان با اشاره به شعار امسال با عنوان تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین، تأکید کرد که باید واحدهای راکد با بهره گیری از دانش نوین، وارد چرخه تولید و این روند در واحدهای نیمه فعال نیز با رویکرد کارآفرینی ، توسعه یابد.