زیرساخت‌های بندری برای سفر به جام جهانی با خودروی شخصی فراهم است
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:

زیرساخت‌های بندری برای سفر به جام جهانی با خودروی شخصی فراهم است

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانورد گفت: امکان سفر به جام جهانی با استفاده از خودروی شخصی، نیازمند توافق بین مقامات مربوطه در دولت‌های ایران و قطر است.