لنگرود لرزید

لنگرود لرزید

زلزله ای به قدرت ۳.۵ ریشتر دقایقی پیش لنگرود را لرزاند.