برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه آزاد انزلی

برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه آزاد انزلی

به گزارش آژانس خبری ریحان، اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در این نشست با تأکید بر اهمیت فعالیت تمامی بخش های سازمان به منظور رفع موانع تولید در سال جاری بیان کرد: با عنایت به تأکیدات رهبری معظم انقلاب و دستورات ریاست محترم جمهور همه بخش های این سازمان و دستگاه های