دیپلماسی اقتصادی دولت منجر به دور زدن تحریم‌ها می‌شود/ایران محور ترانزیت آسیای میانه به خلیج فارس

دیپلماسی اقتصادی دولت منجر به دور زدن تحریم‌ها می‌شود/ایران محور ترانزیت آسیای میانه به خلیج فارس

عضو کمیسون داخلی مجلس شورای اسلامی ظرفیت جمهوری اسلامی به دلیل داشتن ۱۵ همسایه در پیرامون خود در حوزه صادرات محصولات استراژتیک را بسیار مؤثر دانست و گفت: با شروع کار دولت جدید، دیپلماسی اقتصادی فعال و مبادلات تجاری با کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با افزایش مواجه شد.