قیمت حلیم و آش در ماه رمضان

قیمت حلیم و آش در ماه رمضان

قیمت هر کیلو حلیم در ماه رمضان 1401 بدون مخلفات به قیمت ۵۵ هزار تومان، با مخلفات حدود ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.