سرویس خبری گیلان

جواد شفیعی ثابت

زندگی مسالمت آمیز همه سلایق در کنار هم در فردای انتخابات

مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان گفت: کنترل رفتار سیاسی فردی و جمعی و اجتماعی در ایام انتخابات سبب کاهش گسل‌های اجتماعی شده و فردای انتخابات باید همه مردم با سلایق مختلف کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز و سازنده داشته باشند.

پربحث ترین

تصویر روز:

پیشنهادی