صوفی: رئیسی این بار تصمیمات نرم بگیرد

صوفی: رئیسی این بار تصمیمات نرم بگیرد

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: دولتمردان باید بدانند نمی‌توانند جزیره‌ای و در خلاء تصمیم بگیرند باید بدانند هر تصمیمی که گرفته می‌شود روی دیگر چیز‌ها اثر می‌گذارد، زیرا تصمیمات بهم بافته و تنیده هستند؛ ما در عرصه بین المللی مسائلی را مشاهده می‌کنیم که میلیمتری بر یکدیگر اثر می‌گذارد، اما در کشور ما کیلومتری هم حساب نمی‌شود.