اصغریانبه گزارش آژانس خبری ریحان، دفتر سخنگوی قوه قضائیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدین وسیله اعلام می‌گردد آقای محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی استانداری گیلان به اتهام تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم شده است.

منتظری - رئیس صمت گیلان

همچنین علی منتظری، رییس وقت صنعت، معدن و تجارت استان به اتهام دریافت رشوه، اختلاس، به دست آوردن مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم با ۲۲ فقره محکومیت در هر فقره به پنج سال حبس محکوم شده که یک مجازات که آن هم اشد مجازات است، قابلیت اجرا دارد. همچنین این فرد به ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم شده است.

 

منتظرتان هستیم