به گزارش آژانس خبری ریحان؛  محسن یوسف پور با اشاره به اجرای پویش ملی نهال کاری در سطح کشور، اظهار کرد: استان گیلان با کاشت دو میلیون اصله نهال در عرصه های طبیعی خود در این طرح شرکت می کنند.
یوسف پور در ادامه با بیان اینکه در قالب این پویش ۱۴ میلیون اصله نهال در کشور کاشته می شود، افزود: این طرح در استان گیلان از روز گذشته و در بندر کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته شاهد کاشت نهال در برخی عرصه های طبیعی استان گیلان بودیم، گفت: امسال تلاش شده تا در قالب این پویش عرصه های جدید نهال کاری نشده و به بازسازی عرصه هایی توجه شود که به دلایل مختلف دچار خشکیدگی شده اند.
مدیرکل منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه این طرح در سطح ۳ هزار هکتار از عرصه های طبیعی اجرا می شود، تصریح کرد: نهال های پیش بینی شده برای این طرح از گونه های بلوط، افرا، ون، توسکا و سایر گونه های بومی است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در ۱۳ شهرستان استان و به منظور توسعه فضای سبز و درختکاری در اراضی ملی مستعد که از قبل شناسایی شده، صورت اجرایی می شود، ادامه داد: حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار اصله نهال از گونه های پهن برگ بومی در نهالستان های استان تولید شده، کاشته می شوند.
یوسف پور افزود: استان گیلان دارای یک میلیون و ۱۷ هزار هکتار اراضی ملی است که عملیات نهالکاری به منظور تقویت و توسعه جنگلهای استان در اراضی ملی انجام می شود.

منبع:مهر

منتظرتان هستیم