به گزارش آژانس خبری ریحان؛ سرهنگ محمد نمازی روز شنبه گفت: به دنبال کسب خبر توزیع مواد مخدر توسط فردی در آستارا، روز گذشته مخفیگاه او شناسایی و در بازرسی از آن، یک کیلو و ۱۰۷ گرم تریاک، ۷۰۰ گرم هروئین و ۳۰۰ گرم شیشه کشف شد.

وی افزود: متهم ۴۹ ساله مواد مخدر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد و با توجه به ارتباط مستقیم مصرف مواد مخدر با افزایش جرم، پلیس در برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر جدی است.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا مواد مخدر صنعتی  را نسبت به مخدر سنتی، بسیار خطرناک توصیف کرد و آگاهی نوجوانان، جوانان و والدین را در خصوص عواقب اعتیاد خواستار شد.

شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد.

منتظرتان هستیم