به گزارش آژانس خبری ریحان؛ فرمانده انتظامی ماسال گفت: این واحدهای صنفی به علت نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن قوانین صنفی از سوی صاحبانشان پلمپ شد.

سرهنگ ارحام عفت دوست افزود: این ۱۳واحد صنفی در بازرسی های یک ماه گذشته با اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی شهرستان ماسال؛ شناسایی و پلمپ شد.

منبع:صداوسیما

منتظرتان هستیم