به گزارش آژانس خبری ریحان؛ بر اساس اعلام روابط  عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت مجموعه پروازهای چهارشنبه ۲۹ آبان  بدین شرح است:

پروازهای ورودی :

پرواز شمارۀ ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۱:۵۵
پرواز شمارۀ ۶۹۶۸ / هواپیمایی کاسپین / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۳:۰۰
پرواز شمارۀ ۵۸۰۴ / هواپیمایی وارش / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۴:۳۵
پرواز شمارۀ ۳۳۳۳ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۶:۰۰
پرواز شمارۀ ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۷:۵۵
پرواز شمارۀ ۳۴۹۶ / هواپیمایی ایران ایر / اهواز – رشت / ساعت ورود ۲۱:۱۰
پروازهای خروجی:
پرواز شمارۀ ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۴:۴۵
پرواز شمارۀ ۶۹۶۹ / هواپیمایی کاسپین / رشت – عسلویه / ساعت خروج ۱۳:۵۰
پرواز شمارۀ ۵۸۰۵ / هواپیمایی وارش / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۵:۳۰
پرواز شمارۀ ۳۴۹۷ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – اهواز / ساعت خروج ۱۶:۳۵
پرواز شمارۀ ۸۴۵ / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۸:۲۵
پرواز شمارۀ ۳۳۳۲ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – اهواز / ساعت خروج ۲۱:۴۵

 

منتظرتان هستیم