به گزارش آژانس خبری ریحان؛ بر اساس اعلام روابط  عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت مجموعه پروازهای یکشنبه ۱۱آذر بدین شرح است:

پروازهای ورودی :

پرواز شمارۀ ۵۶۶۴ / هواپیمایی آتا / تهران – رشت / ساعت ورود ۰۹:۳۵
پرواز شمارۀ ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۳:۱۵
پرواز شمارۀ ۳۳۳۳ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۶:۳۵
پرواز شمارۀ ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۹:۰۰
پرواز شمارۀ ۳۳۱۴ / هواپیمایی ایران ایر / تبریز – رشت / ساعت ورود ۲۰:۱۵
پروازهای خروجی:
پرواز شمارۀ ۵۶۶۳ / هواپیمایی آتا / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۰:۳۰
پرواز شمارۀ ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۴:۰۰
پرواز شمارۀ ۳۳۱۵ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تبریز / ساعت خروج ۱۷:۱۰
پرواز شمارۀ ۸۴۵ / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۹:۳۰
پرواز شمارۀ ۳۳۳۲ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج ۲۰:۵۰

 

منتظرتان هستیم