به گزارش آژانس خبری ریحان به نقل از ایلنا، رئیس HSE منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و فرمانده صحنه منطقه، گفت: حادثه آتش سوزی پتروشیمی شهید تندگویان، با سرعت عمل آتش نشانان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مهار شد.روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نیز اعلام کرد: تیم پاسخ در شرایط اضطراری پتروشیمی شهید تندگویان، با پشتیبانی لجستیک سازمان منطقه ویژه، آتش را در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه مهار و در ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه و تنها ۲۷ دقیقه پس از اعلام حادثه به طور کامل خاموش کرد و تولید این شرکت بدون آسیب و توقف، بطور عادی در جریان است.

منتظرتان هستیم