به گزارش آژانس خبری ریحان؛ هیأت وزیران در جلسه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها و با هدف عضویت نمایندگان شورای‌عالی استان‌ها، شورای‌اسلامی استان و شورای اسلامی شهرستان در شورا‌های توسعه و حمایت از تشکل‌ها، «آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد» را اصلاح کرد.

بر این اساس، متفاوت بودن ترکیب و شرح وظایف شورا‌های پیش بینی شده در آئین نامه اخیر و وجود مغایرت عضویت نمایندگان شورا‌های اسلامی در شورا‌هایی با وظایف اجرایی، با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه مجریه، از جمله دلایل اصلاح آئین نامه یاد شده است.

این مصوبه، عبارت «نماینده منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) در شورا حضور می‌یابد.» به انتهای مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آئین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ ت ۵۱۳۰۵ ه ۶ شهریور ۱۳۹۵ اضافه می‌شود.

منتظرتان هستیم