به گزارش آژانس خبری ریحان؛ مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان گفت: به دلیل تعمیرات خط لوله، گاز روستا‌های گوفل، چهیش، گردویشه، سیبن و آسیابرک بخش خورگام و عمارلوی رودبار فردا سه شنبه ۲۳ مهر از ساعت ۹تا ساعت۱۶ به مدت ۷ساعت قطع خواهد شد.

همورث بستانی افزود: مشترکان در طول مدت قطعی گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خوددادی کنند.

مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان تصریح کرد: پس از پایان تعمیرات، ماموران شرکت، جریان گاز را وصل می‌کنند.

منتظرتان هستیم