به گزارش آژانس خبری ریحان؛ رامین حسین زاده گفت: منطقه عمارلو به عنوان یکی از مناطق با ارزش اکولوژیکی است که این اداره در صدد ثبت آن به عنوان منطقه شکار ممنوع است.

وی افزود: مامورین یگان حفاظت این اداره همواره در مناطق حضور داشته و در گشت و کنترل‌های خود با هرگونه شکار غیرمجاز و سایر تخلفات زیست‌محیطی برخورد می کنند.

حسین زاده در خصوص منطقه عمارلو خاطرنشان کرد: اقدامات اولیه درخصوص طرح پیشنهادی منطقه شکار ممنوع جیرنده عمارلو از قبیل مطالعات منطقه و تهیه طرح آن صورت گرفته و این طرح در حال حاضر برای بررسی به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است.

وی تصریح کرد: پس از بررسی و تصویب، قوانین مربوط به ممنوعیت شکار برای این منطقه اعمال خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط ‌زیست شهرستان رودبار با بیان اینکه این منطقه از زیستگاه های مهم کبک های رودبار است، گفت: همواره شکارچیان غیرمجاز در کمین کبک های این منطقه هستند که به جد با آنها برخورد می شود.

وی گفت: امروز نیز پنج نفر از شکارچیان که اقدام به شکار غیرمجاز دوازده قطعه کبک کرده بودند دستگیر، و پنج قبضه سلاح شکاری و مقادیری فشنگ از آنان ضبط و توقیف شد.

منبع:ایسنا

منتظرتان هستیم