به گزارش آژانس خبری ریحان؛ با حکم دکتر زارع استاندار گیلان، جعفر صفری، معاون فرماندار ماسال با حفظ سمت به عنوان سرپرست این فرمانداری منصوب شد.

گفتنی است محمد جواد عامر فرماندار ماسال که از آموزش و پرورش به استانداری گیلان مامور بود مهرماه به افتخار بازنشستگی نائل شد.

منتظرتان هستیم