به گزارش «آژانس خبری ریحان»، مجتبی خانجانی شامگاه در گفت و گو با ایرنا افزود: در جریان این حادثه دو نفر زیر آوار مدفون شده بودند که با کمک نیروهای آتش نشانی از زیر آوار بیرون کشیده شدن که متاسفانه یکی از آنان جان خود را از دست داده بود.
وی ادامه داد: نفر دوم حادثه دیده فقط از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود که با قید فوریت راهی مرکز درمانی شد.
خانجانی گفت: در فرسوده بودن این ساختمان هیچ شکی وجود ندارد اما از آنجایی که به عمق نیم متر در کنار این ساختمان خاکبرداری صورت گرفته بود، باید علت دقیق این حادثه از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.

منتظرتان هستیم