به گزارش آژانس خبری ریحان؛ سیدجلال سید محمدی  در نشست خبری با خبرنگاران که در فرمانداری صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: نقش رسانه و فضای مجازی در موضوع انتخابات بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه وابستگی جامعه امروزی به فضای مجازی سبب شده این فضا به فضای حقیقی تبدیل شود، افزود: متولیان امور در این مسیر آگاهانه و در چارچوب قانون گام بردارند.

سید محمدی گفت: تاکنون نگاه امنیتی به رسانه و فضای مجازی نداشته‌ایم اما با کسانی که سبب به وجود آوردن مخاطرات امنیتی می‌شوند برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه همگان باید در فضای سالم تبلیغات انتخاباتی گام برداریم، تصریح کرد: برای داشتن یک فضای سالم تبلیغاتی نیازمند کمک به یکدیگر هستیم.

سید محمدی در ادامه با تأکید بر لزوم دوری از ایجاد جو کاذب تبلیغاتی، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف اصحاب رسانه اطلاع رسانی اخبار است نه خبرسازی زیرا این دو مقوله کاملاً معنای متفاوتی دارد.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به گروه‌های برای رصد فضای مجازی در حوزه انتخابات، افزود: باید بستر را به گونه‌ای فراهم کنیم که مردم بتوانند در بستر سالم درست انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه رسانه نقش تأثیر گذاری در جهت دهی به مطالبات و انتظارات مردمی از نمایندگان دارند، گفت: رسانه‌ها باید آگاهانه گام برداشته و سطح توقعات قانونی در چارچوب وظایف نمایندگان را مشخص کنند.

سید محمدی با اشاره به اینکه رسانه باید سطح توقعات مردم را در راستای ایفای درست وظایف نمایندگی و هدایت در مسیر درست بالا ببرند، ادامه داد: آشنایی مردم با قانون سبب می‌شود تا یک انتخاب درست داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید از تخریب دوری کنند، گفت: ظرفیت‌ها و توانمندی داوطلبان باید برای مردم بازگو شود تا انتخاب‌ها آگاهانه انجام شود.

منبع:مهر

منتظرتان هستیم