به گزارش آژانس خبری ریحان، دکتر رحیم صمدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شب گذشته در پی درگیری دو طایفه که با قمه کشی و خونریزی همراه بود، بیش از ۳۰ نفر به اورژانس بیمارستان فجر ماکو مراجعه کردند، افزود: جریان این درگیری نه تنها در بیرون از بیمارستان خاتمه نیافته بلکه در داخل بیمارستان نیز ادامه دار بود.
وی در ادامه دلیل این درگیری را مشکلات خانوادگی دو قوم یادکرد و افزود: تعدادی از مراجعه کنندگان آسیب دیده به صورت سرپایی مداوا و شب گذشته مرخص شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان ماکو همچنین با تاکید براینکه، تا بدین لحظه ۱۳ نفر در بیمارستان بستری هستند، افزود: ۷ نفر از این تعداد افراد آماده عمل جراحی هستند و هیچ مورد بدحال نداریم.

منتظرتان هستیم