به گزارش آژانس خبری ریحان؛ محمدمهدی تندگویان اظهار داشت: موافقت مقام معظم رهبری در بحث امریه برای جوانان عضو سازمان های مردم نهاد آمده و طبق نظر و دستور ایشان، جوانان فعال در این تشکلها می توانند شش ماه پایان خدمت خود را در همان سازمان خدمت کنند.

وی افزود: نظر مقام معظم رهبری و دستور ایشان در این خصوص نشان دهنده این است که این تشکل ها و کار ساختاری تشکلها مورد تایید مقام معظم رهبری می باشد که این امر برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی که برای حضور در دوره توانمند سازی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار ویژه معاونان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور در رشت حضور یافته ، ادامه داد: خوشبختانه طی دو سال اخیر برای جوانان قدم ها مثبتی و کارهای خوبی انجام شده و تحول خوبی را در این حوزه شاهد هستیم.

وی بیان کرد: همچنین در عرصه بین المللی نیز اتفاقات خوبی افتاده و جوانان ما با سایر جوانان کشورهای دیگر ارتباط های خوبی را برقرار کرده و تفاهم خوبی نیز در این زمینه با سایر جوانان کشورهای دیگر داریم و در مجمع جوانان کشورهای اسلامی نیز یک عضو هیات رئیسه را دریافت کردیم.

معاون امور جوانان وزارت ورزش در ادامه به تفاهم با وزارت کار اشاره و خاطرنشان کرد: قرار است با کمک وزارت کار و تعاون ، بحث تعاونی های جوانان را راه اندازی کنیم تا به جای اینکه جوانان را درگیر وام و اقساط کنیم، از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه بهره ببریم.

تندگویان اظهار کرد: در این طرح، دولت از سرمایه گذاران حمایت خواهد کرد و سرمایه گذاران نیز ایده های جوانان در سرمایه گذاری را می پذیرند که به طور حتم اگر این اتفاق بیافتد اشتغال خوبی را شاهد خواهیم بود و هدف ما این است که این امر را تبدیل به تعاونی های ملی کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت موجود اقتصادی و همچنین موضوع تحریم ها، بهترین راه حل برای جوانان تشکیل تشکلهاست تا جوانان کارهای گروهی را یاد بگیرند و ما نیز باید کمک کنیم تا بخشی از این جوانان در بخش اشتغال مشغول شوند.

وی یادآور شد: خوشبختانه هم اینک نیز تحول خوبی را در حوزه تشکلها شاهد هستیم و دیگر آن بی میلی را مشاهده نمی کنیم و جوانان در این بخش حضور فعال و گسترده ای دارند و امیدواریم که با کمک همه بتوانیم مشکلات جوانان را به حداقل برسانیم به خصوص معضل بیکاری جوانان را کاهش دهیم.

 دوره توانمند سازی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار ویژه معاونان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور از روز سه شنبه در رشت آغاز شده و به مدت سه روز نیز ادامه خواهد یافت.

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم