به گزارش آژانس خبری ریحان؛ آرش رحیمی افزود: بر این اساس امین قاسمی پور،  بابک بردبار، سینا بلانش و جمشید بهدانی چهار کاندیدی هستند که برای احراز پست ریاست هیات مشتزنی استان گیلان ثبت نام کرده تا یکی از آنها سکان هدایت هیات مشتزنی گیلان را در دست بگیرند.

وی بیان کرد: البته در اجرای ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتور کشور،  هیات مشتزنی گیلان اقدام به ثبت نام از کاندیداها کرد که این ثبت نام به مدت یک هفته ادامه داشت و در نهایت این چهار نفر موفق به ثبت نام برای تصاحب تصدی ریاست هیات مشتزنی گیلان شدند.

دبیر هیات مشتزنی استان گیلان خاطرنشان کرد: همچنین پس از بررسی مدارک کاندیداها،  با هماهنگی اداره ورزش و جوانان گیلان و فدراسیون مشتزنی، تاریخ دقیق مجمع انتخابات هیات مشتزنی استان گیلان مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد.

امین قاسمی پور که یکی از کاندیداهای احراز پست ریاست هیات مشترنی گیلان است، به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات مشتزنی این استان فعالیت داشت.

منبع:مهر

منتظرتان هستیم