به گزارش آژانس خبری ریحان؛ مقصود حسینی پیرکوهی افزود : در فصل برداشت چای حدود پنج هزار و ۹۰۰ تن برگ سبز به ارزش ریالی ۱۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان تحویل شش کارخانه موجود در شهرستان شد که تا اکنون حدود ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد : بر این مبنا تاکنون ۹۷ درصد از مطالبات چایکاران شهرستان سیاهکل پرداخت شده است و تمامی کارخانه های این شهرستان سهم خود را تا پایان فصل برداشت پرداخت نموده و فقط سه درصد از سهم دولت باقی مانده است.

حسینی پیرکوهی با اشاره به سهم دولت و کارخانه ها در خرید تضمینی برگ سبز چایکاران اظهار داشت : قیمت هر کیلو گرم برگ سبز درجه یک از اول خرداد ماه سال جاری حدود سه هزار و۶۰۰ تومان بود که سهم دولت در پرداخت آن ۴۶ درصد و سهم کارخانه ها ۵۴ درصد تعیین شده بود و برای بهای هرکیلو گرم برگ سبز درجه دو با پایه قیمتی دو هزار و ۲۰۰ تومان نیز سهم کارخانه ها ۶۰ درصد و سهم دولت ۴۰ درصد بود.

برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه از نیمه دوم خرداد ماه و چین پاییزه در شهریور و مهرماه انجام می شود.

شهرستان سیاهکل دارای دو بخش مرکزی و دیلمان است که باغ های چای آن در بخش مرکزی قرار دارند. این شهرستان دارای یک هزارو۶۰۰ هکتار باغ چای و حدود چهارهزار و ۲۰۰ نفر چایکار است.

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم