حضور فعال اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان در نمایشگاه هفته دولت

حضور فعال اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان در نمایشگاه هفته دولت

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان در نمایشگاه بزرگداشت هفته دولت ۱۴۰۱ با هدف ارائه عملکرد این اداره کل در حوزه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و آشنایی بیشتر مردم با عملکرد و دستاوردهای این اداره شرکت نمود.