نظرسنجی‌های نوین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها

نظرسنجی‌های نوین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها

 آژانس خبری ریحان *** مرکز نظرسنجی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی با نگاهی کوتاه به روش‌های جدید نظرسنجی مخصوصا روش مدل‌سازی جمعیتی و مزیت‌‌های آن نسبت به نظرسنجی‌های سنتی، به مطلبی که اخیراً در یکی از رسانه‌ها در نقد نظرسنجی‌ها نوشته شده بود واکنش نشان داد که به شرح زیر است: همواره در میان