از سرگیری جلسات کمیسیون طرح صیانت
از این هفته؛

از سرگیری جلسات کمیسیون طرح صیانت

عضو کمیسیون طرح صیانت با بیان اینکه هدف این کمیسیون رشد و ارتقای پیام رسان های داخلی است اظهار داشت از این هفته جلسات تکمیلی این طرح ادامه پیدا خواهد کرد. نوش آبادی همچنین فیلتر رسانه‌های معاند در فضای مجازی را یک خواسته ملی دانست.