کشف مکانیسمی که قاتل تومورهای سرطانی است

کشف مکانیسمی که قاتل تومورهای سرطانی است

به گزارش آژانس خبری ریحان؛ ، پژوهشگران طی دهه گذشته، گام‌های قابل توجهی را برای توسعه و اجرای روش‌ های ایمنی‌ درمانی سرطان برداشته‌اند که از سیستم ایمنی بدن برای درمان بیماری استفاده می‌کند. با وجود این، درمان‌ها برای همه افراد یا همه انواع سرطان کارآمد نیستند. دشواری در درک این که بدن دقیقا چگونه