سرود سلام فرمانده

سرود سلام فرمانده

متن سرود سلام فرمانده عشق جانم، امام زمانم، دنیا بدون تو معنایی نداره عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره سلام فرمانده، السلام از این نسل غیور جامانده سـلام فرمانده، سیدعلی دهه‌ی نودی‌ هاشو فراخوانده سلام فرمانده بیا جون من بیا بیا یارت میشم هوادارت میشم گرفتارت میشم علی بن مهزیارت میشم با همین