reporter sh rasht

rasht.ir

برنامه‌ریزی شهرداری جهت ارتقاء شاخص‌های گردشگری شهر رشت

برنامه‌ریزی شهرداری جهت ارتقاء شاخص‌های گردشگری شهر رشت

 به گزارش آژانس خبری ریحان، سید امیر حسین علوی شهردار رشت به همراه یوسف یزدانی مدیر منطقه دو شهرداری، طی بازدیدی صبح روز گذشته جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ تعدادی از خانه‌های تاریخی و اقامتگاه های سنتی منطقه دو را مورد بررسی و بازدید قرار دادند.  شهردار رشت در جریان این بازدیدها حمایت از مرمت بناهای