یونس رنجکش روز سه شنبه اظهار داشت:  این تسهیلات برای ایجاد فرصت های شغلی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است که نیازمند تحرک بخشی بیشتر بانک های عامل در پرداخت این تسهیلات است.
وی افزود : برای سال ۹۹ بیش از ۲۴۱میلیارد تومان که ۱۸۰میلیارد آن برای کمیته امداد و مابقی سهم بهزیستی استان است اعتبار تخصیص یافته است که روند پرداخت آنها با توجه به تعهدات اشتغالزایی رضایت بخش نیست.
به گفته رنجکش؛ اگر در صدد رفع محرومیت و اشتغالزایی و افزایش سرمایه های اجتماعی هستیم باید بتوانیم با توانمند سازی جامعه هدف تحت پوشش نهادهای حمایتی همراهی های بیشتری داشته و بانک ها نیز تسهیلگری کنند.
وی اضافه کرد : این اعتبارات با تمام مشکلات کشور از محل صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و یک فرصت برای استان است که متاسفانه گاهی با عدم درک بسیاری از واقعیت ها ی اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی تنها به برخی دستورالعمل های بانکی در پرداخت این تسهیلات توجه می شود در حالی که باید دیدگاهها و نگرش ها نیز تغییر و به  ارزش افزوده و تولید ثروت و منابع دیگر در پرداخت آنها توسط مدیران توجه بیشتر شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته این تسهیلات به خوبی جذب شده است ضمن تشکر از همراهی بانک های عامل،  تسریع در پرداخت تسهیلات سال ۹۹ با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت ها را ضروری دانست و خواستار تسریع هرچه بیشتر در این زمینه برای جذب اعتبارات تا پایان سال شد.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان اضافه کرد : همراهی های بانکها بویژه بانک های خصوصی بسیار ضروری است و در این زمینه با توجه به مشکل ضامن برای وام گیرنده ها اتخاذ رویه واحد و به دور از اعمال سلیقه و رعایت دستور العمل بانک مرکزی می تواند رفع مشکل کند.
رنجکش  گفت : نباید به هر دلیل ممکن فرصت های سرمایه گذاری در طرح ها  اختلال ایجاد شود زیرا به ثمر رسیدن هر طرح سرمایه گذاری موجب رشد منطقه و کشور خواهد شد؛ ضمن آنکه راهی جز کار آفرینی برای توسعه اقتصادی نداریم و جهش اقتصادی و تولید از مسیر حمایت از کار آفرینان می گذرد.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان تاکید کرد: احیای واحدهای راکد  و تحقق اشتغال و سرمایه گذاری از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی از اولویت هایی است که باید فرمانداری ها تا پایان امسال بر اساس دستورالعمل های ابلاغی نسبت به آن اقدام نمایند.
بیش از ۱۲۰ هزار خانوار  مددجو تحت پوشش کمیته امداد گیلان هستند و همچنین بر اساس آخرین آمار ۶۵ هزار خانوار در گیلان به طور مستقیم از خدمات بهزیستی بهره می برند.

منتظرتان هستیم