به گزارش آژانس خبری ریحان؛ محمدرضا حسین زاده، مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن یک جوان تالشی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

وی با بیان اینکه این شهروند تالشی به علت تصادف رانندگی مرگ مغزی شده بود، افزود: کلیه‌های محمد مرادیان، جوان ۲۳ ساله اهل تالش در واحد فراهم آوری بیمارستان رازی رشت پیوند زده شد.

مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه کبد این جوان برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز ارسال شد، تصریح کرد: این دوازدهمین اهدای عضو این استان در سال ۹۸ است.

منبع:YJC

منتظرتان هستیم