به گزارش آژانس خبری ریحان؛ بر اساس اعلام روابط  عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت مجموعه پروازهای ۳۰ آذر بدین شرح است:

پروازهای ورودی :

پرواز شمارۀ ۶۹۶۸ / هواپیمایی کاسپین / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۱:۳۰
پرواز شمارۀ ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۳:۱۵
پرواز شمارۀ ۳۳۳۱ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۵:۳۵
پرواز شمارۀ ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۹:۱۵
پروازهای خروجی:

پرواز شمارۀ ۶۹۶۹ / هواپیمایی کاسپین / رشت – عسلویه / ساعت ورود ۱۲:۳۰
پرواز شمارۀ ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت ورود ۱۴:۰۰
پرواز شمارۀ ۳۳۳۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت ورود ۱۶:۱۰
پرواز شمارۀ ۸۴۵ / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت ورود ۱۹:۴۵

انتهای پیام/م.ع

منتظرتان هستیم