به گزارش آژانس خبری ریحان؛ بر اساس اعلام روابط  عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت مجموعه پروازهای ۲۰آذر بدین شرح است:

پروازهای ورودی :

پرواز شماره ۷۱۳۶ / هواپیمایی کیش ایر / کیش – رشت / ساعت ورود ۰۹:۰۰
پرواز شماره ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۱:۵۵
پرواز شماره ۶۹۶۸ / هواپیمایی کاسپین / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۳:۰۰
پرواز شماره ۳۳۳۳ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۶:۰۰
پرواز شماره ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۹:۰۰

پروازهای خروجی:
پرواز شماره ۷۱۳۷ / هواپیمایی کیش ایر / رشت – کیش / ساعت خروج ۰۹:۴۵
پرواز شماره ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت ورود ۱۲:۴۵
پرواز شماره ۶۹۶۹ / هواپیمایی کاسپین / رشت – عسلویه / ساعت ورود ۱۳:۵۰
پرواز شماره ۳۴۹۷ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – اهواز / ساعت ورود ۱۶:۳۵
پرواز شماره ۸۴۵ / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت ورود ۱۹:۳۰
پرواز شماره ۳۳۳۲ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت ورود ۲۱:۴۵
انتهای پیام/ع

منتظرتان هستیم