به گزارش آژانس خبری ریحان؛ رضا پورخانعلی با بیان اینکه رودبار از قطب های تولید زیتون و روغن زیتون در کشور است، گفت: امسال سال نیاور زیتون است و پیش بینی می شود، شاهد کاهش تولید زیتون و روغن زیتون در این شهرستان باشیم.

وی افزود: هم اکنون برداشت زیتون در رودبار در حال انجام است و تاکنون بیش از ۶۰درصد ارقام روغنی زیتون برداشت شده است.

پورخانعلی ادامه داد: روغن زیتون رودبار یکی از سالم ترین و با کیفیت ترین روغن های کشور است و برنامه داریم تا تولید این محصول را در شهرستان افزایش دهیم.

مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: مدیریت صحیح باغات زیتون منجر خواهد شد که محصول زیتون باغات از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد و به همین دلیل به طور مرتب توصیه می کنیم که باغداران نسبت به مدرنسازی باغات سنتی خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: احیای باغات رها شده و  جنگلی منجر خواهد که شاهد افزایش تولید محصول زیتون و روغن زیتون در گیلان باشیم.

پورخانعلی خاطرنشان کرد: اغلب زیتونکاران برای روغن گیری از زیتون هایشان به شهرستان ما مراجعه می کنند و در حال حاضر روبار برندی معتبر برای روغن زیتون کشور است.

 

منتظرتان هستیم