به گزارش آژانس خبری ریحان؛ احمد پادیاب با اشاره به اینکه این میزان معادل ۲۵ درصد اراضی شهرستان است ،افزود : امسال اجرای طرح تجهیز آبیاری در ۲۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان با پیشرفت خوبی در حال اجرا است.

وی اظهار کرد : برای تجهیز این سطح اراضی شالیکاری ۱۵ میلیارد ریال از محل منابع ملی تخصیص یافته ودر روستاهای میانده، آقا محله بهمبر وگوراب زرمیخ اجرا می شود.وی تصریح کرد: این طرح موجب ارتقا بهره وری آب و نیز کشت ، داشت و برداشت سهل تر محصول و در نتیجه کاهش هزینه های کشاورزی می شود.

پادیاب همچنین از آغاز توزیع کود در این شهرستان خبر داد و افزود : امسال ۸ هزارتن کود دربین کشاورزان توزیع می شود که کشاورزان می توانند برای دریافتآن  به کارگزاران مجاز بخش خصوصی و تعاونی روستایی مراجعه کنند. بیش از ۳۱۷ هزار بهره بردار بخش شالیکاری گیلان همه ساله برای کاشت برنج، ابتدا در فصل زمستان دو نوبت زمین های شالیزاری را همزمان با بارش های زمستانه شخم می زنند تا هم زمینه نفوذ آب به خاک را فراهم آورند و هم نسل آفات باقیمانده در پوشش گیاهی نابود شود.

شخم زمستانه در کاهش میزان نیاز شالیزارها به آب در فصل کاشت و داشت نقش مهمی دارد. پس از آن در نیمه اول فروردین ماه، خزانه گیری نشاء برنج آغاز می شود و از نیمه دوم فروردین تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه، نشاء برنج دستی یا مکانیزه به زمینی که از قبل با تیلر آماده و سپس آب تخت شده، منتقل می شود.

از نیمه دوم اردیبهشت ماه تا اواسط نیمه اول تیرماه نیز فصل داشت برنج است که در این مدت، وجین و مراقبت های گیاهی انجام می شود. از اواخر نیمه دوم تیر تا پایان شهریورماه نیز به تناسب جدول زمان کاشت، فصل برداشت برنج در استان گیلان است. استان گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و باکیفیت برنج در کشور است و رتبه اول کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولیدکننده برنج بعد از استان مازندران را به خود اختصاص داده است.

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم