آژانس خبری ریحان:

محمدرضا کشاورز در گفت وگو با ایسنا، از آزادسازی ۱۰ هزار مترمربع از اراضی ساحلی شهرستان رودسر خبر داد و اظهار کرد: سه متصرف این زمین های ملی را در گسکرمحله این شهرستان تصرف کرده بودند که آزادسازی شد.

وی با بیان اینکه متصرفان اراضی ملی مذکور را با سیم خاردار محصور کرده بودند، گفت: متصرفان پس از تصرف برای تهیه مدارک جعلی مالکیت جهت فروش این اراضی ملی نیز اقدام کرده بودند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودسر، ارزش زمین های ملی رفع تصرف شده را بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

کشاورز همچنین از رفع تصرف اراضی جنگلی این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: ‏ارزش اراضی جنگلی رفع تصرف شده پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

وی متذکر شد: یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودسر در جریان این آزادسازی، ۵۰ هزار مترمربع از زمین های ملی در روستای لردبن بخش رحیم آباد را با حکم قضایی از ۱۰ متصرف پس گرفت.

منبع:ایسنا

منتظرتان هستیم