دکتر علی رسولی روز جمعه اظهار داشت: طرح ساماندهی و بررسی کشتار و عرضه دام خارج از شبکه کشتارگاهی و غیر مجاز در بخش رودبنه شهرستان لاهیجان اجرا شد.

وی با اشاره به همکاری تمامی دستگاه های متولی لاهیجان در جریان برگزاری این طرح گفت: در این راستا تمامی قصابی ها و کبابی های بخش رودبنه شهرستان لاهیجان، طی یک هفته بازدید شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لاهیجان با تاکید بر نقش کشتار غیرمجاز در انتقال بیماری‌ها گفت: بسیاری از بیماری‌های مشترک مانند تب کریمه کنگو، سل، بروسلوز و مانند آن به دلیل عدم نظارت کارشناسان دامپزشکی بر کشتار غیرمجاز می‌تواند از این طریق انتقال یابد که خوشبختانه هیچگونه کشتار غیرمجاز و خارج از شبکه کشتارگاهی در این مدت در این مراکز مشاهده نشد.

دکتر رسولی ادامه داد: در این بازرسی ها ۹۹ کیلوگرم گوشت قرمز تاریخ گذشته، ۸ کیلوگرم مرغ و ۳۵ کیلوگرم ماهی فاسد کشف و ضبط شد.

شهرستان لاهیجان با بیش از ۱۶۷ هزار نفر جمعیت در ۴۰ کیلومتری شرق مرکز استان گیلان واقع است و تقسیمات سیاسی این شهرستان مرکب از دو بخش “مرکزی و رودبنه” است.
 

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم