به گزارش آژانس خبری ریحان؛ بر اساس اعلام روابط  عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت مجموعه پروازهای ۱۹ آبان  بدین شرح است:

پروازهای ورودی :

پرواز شماره ۷۱۳۶ / هواپیمایی کیش ایر / کیش – رشت / ساعت ورود ۰۹:۰۰
پرواز شماره ۳۴۵۰ / هواپیمایی ایران ایر / اصفهان – رشت / ساعت ورود ۱۰:۰۵
پرواز شماره ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۱:۴۵
پرواز شماره ۵۸۰۴ / هواپیمایی وارش / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۱:۴۵
پرواز شماره ۳۳۳۳ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۷:۰۰
پرواز شماره ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۹:۰۰
پرواز شماره ۳۴۷۸ / هواپیمایی ایران ایر / اهواز – رشت / ساعت ورود ۲۲:۱۰

پروازهای خروجی:
پرواز شماره ۷۱۳۷ / هواپیمایی کیش ایر / رشت – کیش / ساعت خروج ۰۹:۴۵
پرواز شماره ۳۴۵۱ / هواپیمایی ایرتور / رشت – اصفهان / ساعت خروج ۱۰:۴۰
پرواز شماره ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۲:۳۰
پرواز شماره ۵۸۰۵ / هواپیمایی وارش / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۲:۴۵
پرواز شماره ۳۴۹۷ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – اهواز / ساعت خروج ۱۷:۳۵
پرواز شماره ۸۴۵ / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۹:۳۰
پرواز شماره ۳۳۳۲ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج ۲۲:۴۵

منتظرتان هستیم