به گزارش آژانس خبری ریحان؛ بر اساس اعلام روابط  عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت مجموعه پروازهای ۱۷ مهرماه بدین شرح است:

پروازهای ورودی :

پرواز شمارۀ ۲۶۳۳ / هواپیمایی کارون / اهواز – رشت / ساعت ورود ۰۹:۰۰
پرواز شمارۀ ۷۱۳۶ / هواپیمایی کیش ایر / کیش – رشت / ساعت ورود ۰۹:۰۰
پرواز شمارۀ ۹۰۴/ هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۱:۴۰
پرواز شمارۀ ۳۳۳۱ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۱:۳۰
پرواز شمارۀ ۵۸۰۴ / هواپیمایی وارش / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۲:۴۵
پرواز شمارۀ ۶۹۶۸  / هواپیمایی کاسپین / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۳:۳۰

پروازهای خروجی:

رواز شمارۀ ۲۶۳۲ / هواپیمایی کارون / رشت – اهواز / ساعت خروج ۰۹:۳۰
پرواز شمارۀ ۷۱۳۷ / هواپیمایی کیش ایر / رشت – کیش / ساعت خروج ۰۹:۴۵
پرواز شمارۀ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۲:۳۰
پرواز شمارۀ۳۳۳۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۲:۰۵
پرواز شمارۀ۵۸۰۵ / هواپیمایی وارش / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۳:۴۵
پرواز شمارۀ ۶۹۶۹ / هواپیمایی کاسپین / رشت – عسلویه / ساعت خروج ۱۴:۲۰

 

منتظرتان هستیم