به گزارش آژانس خبری ریحان؛ بر اساس اعلام روابط  عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت مجموعه پروازهای  ۲۴ مهرماه بدین شرح است:

پروازهای ورودی :

پرواز شماره ۷۱۳۶ / هواپیمایی کیش ایر / کیش – رشت / ساعت ورود ۰۹:۰۰

پرواز شماره ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۱:۴۰

پرواز شماره ۳۳۳۱ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۱:۳۰

پرواز شماره ۶۹۶۸ / هواپیمایی کاسپین / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۳:۳۰

پروازهای خروجی:

پرواز شماره ۷۱۳۷ / هواپیمایی کیش ایر / رشت – کیش / ساعت خروج ۰۹:۴۵

پرواز شماره ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۲:۳۰

پرواز شماره ۳۳۳۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۲:۰۵

پرواز شماره ۶۹۶۹/ هواپیمایی کاسپین / رشت – عسلویه / ساعت خروج ۱۴:۲۰

منتظرتان هستیم