به گزارش آژانس خبری ریحان و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان گیلان ، فیروز عزت دوست رییس مشارکت های اجتماعی اداره کل ورزش جوانان استان گیلان روزآمدکردن علوم و فنون را لازمه توسعه یافتگی متوازن ارزیابی کرد و گفت :با گسترش کارهای علمی و نوآورانه ونیز توجه به تحقیق و پژوهش می توانیم فرایند رشد و بالنگی جامعه را هدفمند کنیم .
وی حضور جوانان در عرصه های علمی و پژوهشی را تحسین برانگیز دانست و یادآورشد:موسسه های مردم نهاد جوانان اکنون با پشتیبانی های وزارت ورزش و جوانان در فرایندی هدفمند قادرخواهند بود فعالیت های خلاقانه و نو آورانه خود را در روند رونق تولید کشور مدیریتی بهنگام داشته باشند.%