به گزارش آژانس خبری ریحان؛ جبار کوچکی نژاد با اشاره به فعالیت سنگین معلمان در سطح مدارس و نحوه دریافت حق‌الزحمه‌ها گفت: معلمان در راستای تعلیم و تربیت زحمات فراوانی را متحمل می‌شوند و خواستار دریافت حقوق و مزایا بدون تبعیض هستند.

وی با اشاره به‌ضرورت شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: در ادوار مجلس و ابتدای برنامه دوم، بارها هشدارهایی مبنی بر انحراف در صندوق ذخیره فرهنگیان را دادم اما با دست‌هایی که در مجلس حاکم بود، اجازه تحقیق و تفحص داده نمی‌شد و این اجازه در روزهای نخست کاری مجلس دهم در دستور کار قرار گرفت و فسادهای گسترده‌ای را داد که منجر به روانه شدن ۵۰ نفر به زندان شد.

نماینده مردم رشت با بیان اینکه پس از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان درخواست تغییر شاکله صندوق را کرده‌ام، افزود: صندوق با همه منابع و شرایطش باید تبدیل به بانک شود چون در حال حاضر این صندوق به حیات خلوت وزرا تبدیل شده است اما با تبدیل به بانک، نظارت بانک مرکزی را در پی دارد و فرهنگیان‌ نیز می‌توانند سهام‌دار آن باشند.

منبع:فارس

منتظرتان هستیم